ثبت نام عضو جدید ایمیل آدرس: رمز عبور : رمز عبور را فراموش کردم

به جامعترین سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی معماران معاصر ایران خوش آمدید خانه |  ثبت نام |  تماس با ما |  درباره ما |  قوانین سایت |  راهنما | تبلیغات
جدیــد ترین پــــــروژه هـا
مجموعه خدماتی-رفاهی و اقامتی بندر گناوه
طراح : شرکت طراحی و معماری فاام
خانه ایران
طراح : عماد حشمتیان
ساختمان اداری IT بانک رفاه کارگران
طراح : شرکت پایاشهر ماندگار
ویلا بتنی
طراح : رومینا صبوریان
حامی اتووود
مسابقه دانشجویی اتووود
تـازه هـــــــــای معمـاری
برگزیده شدن رم کولهاوس در رقابت طراحی مجتمع هنری منچستر
الحاقات و بازسازی خانه ی هوهلن ؛ هماهنگی ساختارهای گذشته و حال
تراشه های کانسپچوال ـ پیتر آیزنمن و معماری به مثابه تلاش برای پنهان سازی مفهومی امر رویت پذیر
ویتو آکونچی و استیون هال؛ خلق بدنهْ گذرْ گالریِ هنر و معماری
کامنـــــــــت پــــروژه ها
فاطمه زارع در مورد پروژه اصلاح بافت روستای زراعی_ طراحی شده توسط لویی کان نوشته است:
با سلام و درود
امکان دسترسی به فایل کامل این پروژه وجود دارد؟ ...
حدیثه عباسیان در مورد پروژه مهد کودک جوانه ها شیراز نوشته است:
سلام و عرض ادب جناب مهندس
برای نمونه موردی پایان نامه کارشناسی نیاز به اطلاعات مهدکودک جوانه ها دارم ولی ...
حدیثه عباسیان در مورد پروژه مهد کودک جوانه ها شیراز نوشته است:
سلام و عرض ادب جناب مهندس
برای نمونه موردی پایان نامه کارشناسی نیاز به اطلاعات مهدکودک جوانه ها دارم ولی ...
وحید ملک محمودی در مورد پروژه فرودگاه نوشته است:
مینا خانم بسیار عالی خیلی خیلی زیباست شما هم مثه نیلوفر خوش ذوق و خوش سلیقه و بسیار قدرتمند طراحی میکنید ...
مریم صفایی در مورد پروژه فرهنگسرا عکاسی نوشته است:
سلام من طارحی فرهنگسرای عکاسی دارم میشه لطفا پلان و اطلاعات رو در اختیارم بزارید
[email protected] ...
مریم صفایی در مورد پروژه فرهنگسرا عکاسی نوشته است:
سلام من طارحی فرهنگسرای عکاسی دارم میشه لطفا پلان و اطلاعات رو در اختیارم بزارید
[email protected] ...
ملیکا سوکی در مورد پروژه مركز آموزش هوانوردي نوشته است:
سلام وقتتون بخیر ببخشید من برای طرح نهاییم میخوام روی موضوع دانشکده هوانوردی کار کنم میشه نقشه ها و سایت دقیق ...
اعضـا با بیشترین پـــروژه
    ایمان زارع
    مجید معزی
    سامان نیرومند
    شرکت استودیو معماران مادو

  
آتلیه معماری اکنون
 ارسال نظر بازگشت به لیست پروژه ها گزارش خطا اشتراک پروژه
    نمایش عکس ها
    مسکونی آستانه
    دانشـــــــــــگاه :
    سال طـــــراحی : 1389
    مـــــــــــــــــکان : شیراز ملاصدرا
    کـــــارفـــــــــرما : مهندس محمد تقی آستانه
    تـــــــــــاریخ ثبت : 1392/07/20
    مســــــــــــاحت : 1800
    تعـــداد بازدیـــــد : 3834
    محــــدوده سنی : 34_35
    نــــوع کاربـــــری : مسكوني
    مرحـــــــــله اجرا : اجرا شده
    همــــکاران طرح : عاطفه محرری - محمود امیدبخش - علی اشجع
     ایده های طراحی : شرحﺡ طﻁرحﺡ،٬ اﺍیﻳدهﻩ ھﮪﮬﻫا وﻭ مفاھﮪﮬﻫﯿﻴم اﺍیﻳدهﻩ خلق ساختمانﻥ آﺁستانﮫﻪ،٬ بر پایﻳﮫﻪ مفﮭﻬومی سادﺩهﻩ وﻭ دﺩرﺭ عﯿﻴن حالﻝ اﺍساسی شکل یﻳافتﮫﻪ اﺍست : "بازﺯآﺁفریﻳنی،٬ خلق وﻭ دﺩرﺭ عﯿﻴن حالﻝ اﺍرﺭجاعﻉ بﮫﻪ ساختارﺭ،٬ مفاھﮪﮬﻫﯿﻴم سادﺩهﻩ وﻭ اﺍبتداﺍیﻳی عناصر بﮫﻪ منظورﺭپاسخگویﻳی سر رﺭاﺍست وﻭ کارﺭبردﺩیی بﮫﻪ نﯿﻴازﺯھﮪﮬﻫایی اﺍصلی وﻭ اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ زﺯمﯿﻴنﮫﻪ وﻭ سوژﮊهﻩ طﻁرحﺡ شدهﻩ". دﺩرﺭ اﺍیﻳن رﺭاﺍستا چگونگی بسط اﺍیﻳدهﻩ اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ بﮫﻪ ما بﮫﻪ اﺍزﺯاﺍیی ساختارﺭیی وﻭ کالبدیی دﺩرﺭ بنایی ساختمانی ۶ اﺍشکوبﮫﻪ دﺩرﺭ بافت مﯿﻴانﮫﻪ وﻭ نﯿﻴمﮫﻪ مسکونی تجارﺭیی شﯿﻴراﺍزﺯ،٬ نﯿﻴازﺯمند اﺍیﻳدهﻩ ھﮪﮬﻫایﻳی کارﺭبردﺩیی وﻭ معمارﺭاﺍنﮫﻪ مﯿﻴداﺍشت؛ بدیﻳن معنا دﺩرﺭ پاسخی اﺍبتداﺍاﺍیی وﻭ سادﺩهﻩ بﮫﻪ دﺩوﻭ بنا وﻭ قطعﮫﻪ زﺯمﯿﻴن اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ،٬ تقسﯿﻴم ساختارﺭآﺁتی بنا بﮫﻪ دﺩوﻭ بخش بودﺩ. اﺍیﻳن دﺩوﻭ پارﺭگی،٬ جداﺍ اﺍزﺯ اﺍیﻳنکﮫﻪ گشایﻳشی براﺍیی جانﮭﻬادﺩنﻥ عناصر اﺍرﺭتباطﻁی،٬ پلﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ فضایی مﯿﻴانﮫﻪ وﻭاﺍحد ھﮪﮬﻫا فراﺍھﮪﮬﻫم آﺁوﻭرﺭدﺩهﻩ،٬ بلکﮫﻪ اﺍشارﺭهﻩ اﺍیی محسوسﺱ بﮫﻪ سابقﮫﻪ فﯿﻴزیﻳکی خانﮫﻪ ھﮪﮬﻫایی پﯿﻴشﯿﻴن رﺭاﺍ بازﺯ می نمایﻳاند؛ شکافی کﮫﻪ بﮫﻪ وﻭاﺍسطﮫﻪ سقف نﯿﻴمﮫﻪ بازﺯ وﻭ پلﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ عناصر عریﻳانﻥ وﻭ سبک فلزیی دﺩرﺭ مﯿﻴانﮫﻪ ساختارﺭ سنگﯿﻴن بتنی،٬ نورﺭ رﺭاﺍ تا بﮫﻪ عمق مﯿﻴانﮫﻪ بنا می کشاند. بدیﻳن منظورﺭ ما با نگاھﮪﮬﻫی سادﺩهﻩ بر پایﻳﮫﻪ فﮭﻬم وﻭ بازﺯنمایﻳی قابلﯿﻴت وﻭ ماھﮪﮬﻫﯿﻴت مواﺍدﺩ وﻭ مصالح متداﺍوﻭلﻝ وﻭ موجودﺩ،٬ بﮫﻪ بﮭﻬرهﻩ گﯿﻴریی اﺍزﺯ کﯿﻴفﯿﻴت ھﮪﮬﻫایی زﺯیﻳبایﻳی شناسانﮫﻪ آﺁنﮭﻬا کﮫﻪ طﻁبﯿﻴعتا با ھﮪﮬﻫمسازﺯیی وﻭ بازﺯگشت پذیﻳریی بﮫﻪ طﻁبﯿﻴعت ھﮪﮬﻫمراﺍهﻩ خواﺍھﮪﮬﻫد بودﺩ،٬ پردﺩاﺍختﯿﻴم.دﺩرﺭ نگاهﻩ ما بﮫﻪ جرزﺯ وﻭ پوستﮫﻪ،٬ تعریﻳف مستقلی بﮫﻪ نامﻡ دﺩرﺭوﻭنﻥ وﻭ بﯿﻴروﻭنﻥ وﻭجودﺩ نداﺍرﺭدﺩ،٬ بلکﮫﻪ اﺍیﻳن عناصر،٬ دﺩیﻳواﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫا،٬ سطوحﺡ وﻭ ... ھﮪﮬﻫستند کﮫﻪ دﺩرﺭ یﻳکدگر تنﯿﻴدهﻩ اﺍند وﻭ بارﺭ آﺁفریﻳنش مﯿﻴانﮫﻪ دﺩرﺭوﻭنﻥ وﻭ گسترهﻩ بﯿﻴروﻭنی رﺭاﺍ دﺩرﺭ سلسلﮫﻪ مراﺍتبی محجوبﺏ بر عﮭﻬدهﻩ می گﯿﻴرند،٬ اﺍیﻳنجا سخن اﺍزﺯ اﺍمتداﺍدﺩ اﺍست،٬ نﮫﻪ مرزﺯھﮪﮬﻫا وﻭ معنایی موجودﺩیﻳت،٬ تعﯿﻴﯿﻴن کنندهﻩ زﺯیﻳبایﻳی شناسی اﺍثر اﺍست. اﺍیﻳن یﻳک نمونﮫﻪ سادﺩهﻩ اﺍزﺯ بنایﻳی پذیﻳرفتﮫﻪ شدهﻩ اﺍست کﮫﻪ دﺩرﺭ آﺁنﻥ صراﺍحت پاسخ بﮫﻪ خواﺍستﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ اﺍلزاﺍماتﺕ اﺍزﺯ یﻳک سو وﻭ بازﺯنمایﻳی "ماھﮪﮬﻫﯿﻴت ساختارﺭیی،٬ ھﮪﮬﻫندسی وﻭ کارﺭکردﺩیی مصالح" اﺍزﺯسویی دﺩیﻳگر بارﺭ "شکل" عمومی بنا رﺭاﺍ بر دﺩوﻭشﺵ مﯿﻴکشد. دﺩرﺭ وﻭاﺍقع قدرﺭ وﻭ بارﺭ مصالح وﻭ عناصر موجودﺩ دﺩرﺭ صراﺍحت یﻳافتن وﻭ دﺩرﺭ دﺩرﺭکﮎ وﻭ پذیﻳرشﺵ نقشی اﺍست کﮫﻪ کارﺭکردﺩ،٬ اﺍیﻳستایﻳی،٬ جرمﻡ وﻭ ماندگارﺭیی بﮫﻪ اﺍیﻳنانﻥ دﺩاﺍدﺩهﻩ اﺍند. خالی رﺭھﮪﮬﻫا شدهﻩ دﺩرﺭ سطح زﺯیﻳریﻳن،٬ ھﮪﮬﻫمزمانﻥ با پاسخ گویﻳی بﮫﻪ نﯿﻴازﺯھﮪﮬﻫایی کارﺭکردﺩیی،٬ وﻭاﺍسطﮫﻪ سبکا وﻭ پﯿﻴوند جداﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫا بر سطح زﺯمﯿﻴن اﺍند وﻭ تودﺩهﻩ ھﮪﮬﻫایی ساختارﺭیی بتنی نمایﻳندگانﻥ ماندگارﺭیی،٬ اﺍیﻳستایﻳی وﻭ ساکنانﻥ وﻭ ناظﻅراﺍنﻥ حضورﺭ خویﻳش دﺩرﺭ فضا. ھﮪﮬﻫمزمانﻥ،٬ عناصرخطی فلزیی اﺍلحاقی دﺩرﺭ تضادﺩ با ساختارﺭاﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ وﻭ بﮫﻪ منظورﺭتامﯿﻴن سبکایی فضایی مﯿﻴانﮫﻪ با پوستﮫﻪ شﮭﻬریی وﻭ اﺍقلﯿﻴمی بﯿﻴروﻭنی پا بﮫﻪ مﯿﻴداﺍنﻥ گذاﺍشتﮫﻪ اﺍند.گویﻳی صراﺍحتی کﮫﻪ دﺩرﺭ پی مجاوﻭرﺭتی پویﻳا وﻭ متضادﺩ،٬ اﺍزﺯ جداﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫایی سنگﯿﻴن ۴٠۰ سانتی بتنی تا پوستﮫﻪ سبک وﻭ سبز ۴ سانتی چوبی رﺭخﺥ می دﺩھﮪﮬﻫد،٬ دﺩرﺭ مواﺍجﮭﻬﮫﻪ اﺍیی دﺩاﺍیﻳمی مﯿﻴانﻥ جنبﮫﻪ ھﮪﮬﻫایی پایﻳداﺍرﺭیی وﻭ نﯿﻴروﻭھﮪﮬﻫایی دﺩرﺭوﻭنی وﻭ محﯿﻴطی باقی خواﺍھﮪﮬﻫد ماند.

پروژه های دیگر طراح
نظـــــــر اعضــــــــا
شورش عابد ( 1392/07/20 ) : موفق باشید. پروژه خوبی شده. استفاده ماتریالهای بدون پرداخت در قوی کردن این حس تعلیق به شدت موثر بوده. تنها یه ای کاش : کاش باکس راه پله هر جای بود غیر از این، نه به خاطر خودش به خاطر دیگری و دیگری چیزی جز خرپشته نیست.
امیرحسین بقایی ( 1392/07/23 ) : az taraton khosham omad.motashkeram
پدرام میرزایی ( 1392/09/01 ) : من نفهمیدم در بیان کانسپت در یک سایت معماری ، هدف مفاهمه بین صاحب اثر و بیننده است یا ارضای میل شخصی .این بیشتر به یک شهوترانی در نوشتار شبیه تا مفاهمه . رم کولهاس اگه با فونت کتاباش بازی می کنه خوانایی نوشته رو از بین نمیبره .
محمود امیدبخش ( 1394/01/24 ) : پدرام میرزایی مشکل هنگام کپی و پیست کردن به وجود آمده
دوست عزیز بهتر است اول پرسید و شرط ادب رو رعایت کرد
حامی اتووود
 رسانه ی تخصصی معماری و شهرسازی میم زون
ثبــــــــت نظـــــــر
جهت ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  
 
درباره معماران معاصر ایران :
این گروه در سال 1386 با هدف ایجاد پل ارتباطی بین معماران ایرانی معاصر گرد هم آمد.با شروع کار این وب سایت معماران متقاضی در محیطی ساده وکارآمد به تبادل پروژه ها ومقــــالات خود خواهند پرداخت ودر فضای فروم به بحث وگفتگو می پردازند.
خانه | ورود | ثبت نام | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | راهنما | تبلیغات
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه معماران معاصر می باشد.
Developed by Tryon Software Group